By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.

Personvernerklæring

 1. Behandlingsansvarlig
  Ann Morgan Ayah (daglig leder) er på vegne av Pick Your Pour behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger.

 2. Personopplysninger som lagres av deltakere på spørreundersøkelser
  Vi lagrer følgende opplysninger av deltakere på spørreundersøkelser: navn og epostadresse.
 3. Personopplysninger som lagres av mottakere nyhetsbrev
  Vi lagrer følgende opplysninger av nyhetsbrev mottakere: fornavn, etternavn, og e-postadresse.
 4. Personopplysninger som lagres av medlemmer i Tasters Club
  Vi lagrer følgende opplysninger av nyhetsbrev mottakere: fornavn, etternavn, og e-postadresse.
  I tillegg lagres opplysninger om betalinger, kjøpte innganger og mat allergier
 5. Formål med behandlingen
  Formålet med behandlingen av personopplysningene er å administrere og informere om tjenestene vi tilbyr, og utføre gjøremål basert på brukernes ønsker, som å tilby informasjon om hva som skjer i Pick Your Pour. Dersom du henvender deg til oss, for eksempel med spørsmål eller innspill, kan vi behandle ditt navn, kontaktinfo og opplysninger i henvendelsen så langt det er nødvendig for å behandle henvendelsen din. Denne behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining etter GDPR artikkel 6 (1) (f), hvor vår berettigede interesse er å følge opp og besvare dine henvendelser.
 6. Personopplysninger
  Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre undersøkelser og nettsider. Disse er lagret frem til du melder deg av valgte alternativ.
 7. Markedsføring
  Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler(cookies).
 8. Sletting av personopplysninger
  Mottaker kan når som helst melde seg av nyhetsbrev eller ut av Tasters Club via link i epost, opplysningene slettes da i listen over mottakere.
 9. Rettigheter for den registrerte
  Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Pick Your Pour AS behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt i punkt 11. Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot vår behandling av personopplysninger med oss først.
 10. Informasjonssikkerhet
  Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. Opplysningene som samles inn, lagres på passord beskyttende områder på Google disk mapper. Om du vil lese mer om Google sine vilkår
 11. Kontakt
  Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til gdpr@pickyourpour.com

  Pick Your Pour AS Orgnr. 928222683
Pick YOur Pour logo